Front

1943-07-16
Miami, Florida United States
English
boy